/ Forum Kozioł... ofensywny
5  

Kozioł... ofensywny

Dodano 5
Tekst Michała Łuczewskiego, mimo całego sztafażu moralizatorskiego, a nawet naukowego, mimo przywołania koncepcji kozła ofiarnego stworzonej przez jednego z najwybitniejszych współczesnych antropologów René Girarda, jest tekstem politycznym. Problem polega na tym, że jest to zła polityka. Oparta na fałszywych przesłankach i mająca wymuszać fałszywe wnioski.
  • smutna IP
    Prezydent przez swoją chciwość zabierając na pokład samolotu tak znaczących w Naszym Państwie ludzi ,dowartościowując swoją osobę,sam siebie wyeliminował,ale co gorsze pomysłem tym wyeliminował .tak wielu.

    Najczęściej komentowane