/ Forum Kozioł... ofensywny
5  

Kozioł... ofensywny

Dodano 5
Tekst Michała Łuczewskiego, mimo całego sztafażu moralizatorskiego, a nawet naukowego, mimo przywołania koncepcji kozła ofiarnego stworzonej przez jednego z najwybitniejszych współczesnych antropologów René Girarda, jest tekstem politycznym. Problem polega na tym, że jest to zła polityka. Oparta na fałszywych przesłankach i mająca wymuszać fałszywe wnioski.
  • AZ z Oslo IP
    Pańskie Teksty są inspirujące. Odnajduję w nich coś z mojego myślenia o polityce - tyle ,że nie ignoruję
    istotnych faktów historycznych ,które doprowadziły prawicowców, Kaczyńskich i tym podobnych do  poglądów
    wskazujących na środowiska bardziej niż procesy winne obecnych patologii. Nie sposób opowiedzieć o tym krótko.

    Najczęściej komentowane