/ Forum Zabiję cię, Żydzie
17  
  • historialubisiepowtarzac   IP
    Propaganda jest głoszona przez nasz obecny Rząd, a wierzą w nią jedynie ludzie o bardzo wąskiej wiedzy Niestety, wiadomo, tępym narodem łatwiej się manipuluje A takich pustych marionetek jest coraz więcej Nie zdziwcie się, kiedy za kilka lat będziemy musieli w urzędach posługiwać się językiem niemieckim, rosyjskim lub idisz... Hmmm Niestety na całym świecie mówi się o antysemityźmie, a nic o antylopoloniżmie Mam tylko nadzieję, że dorośnie pokolenie, które wreszcie sprzeciwi się ciągłemu poniżaniu i upomni się o to, co sie Polsce należy - polskość Oby nie było za poźno, zanim dojdzie do kolejnego rozbioru naszego kraju

    Najczęściej komentowane