/ Forum Człowiek Guma i Al Pacino
2  

Człowiek Guma i Al Pacino

Dodano 2
Tydzień Kultury Polskiej
  • Obywatel   IP
    Czy w Polsce mamy naprawdę demokrację? Mam wątpliwości.Przykładem niech będzie ustawa tworząca wspólnoty mieszkaniowe. Wystarczy , że dwóch lokatorów wykupi mieszkania w budynku należącym do gminy i mogą już decydować za całą resztę lokatorów.Np. w budynku jest 75 mieszkań, dwa mieszkania zostają wykupione więc mają 2głosy a pozostali lokatorzy mają głos 1. A to dlatego ,że ich reprezentuje gmina , kora ma jeden głos jako właściciel pozostałych 73 mieszkań.Tak więc wola dwóch zawsze postawi na swoim! I to ma być demokracja , przecież mniejszość stanowi o większości.

    Najczęściej komentowane