/ Forum Dyzma w mieście Zulusów
3  

Dyzma w mieście Zulusów

Dodano 3
W Wałbrzychu od dawna nikt już nie udaje. Wybory się kupuje, stołki obsadza swoimi. Działacze wymieszali się z lokalnymi mediami tak bardzo, że już nikt nie wie, kto z kim gra. I o co.
 • zdur@neostrada.pl   IP
  Kandydat na Prezydenta Wałbrzycha Mirosław Lubiński

  zaprasza

  do wzięcia udziału w wyborach na Prezydenta Wałbrzycha w dniach : 7 sierpnia 2011 r. ( I tura ) i 21 sierpnia 2011 r.( 2 tura).  nie jesteś pozbawiony prawa do głosowania na Prezydenta Wałbrzycha w przypadku: braku zameldowania na stałe w Wałbrzychu, bezdomności, czy zameldowania na okres czasowy .

  Pamiętaj drogi mieszkańcu Wałbrzycha! Masz prawo do tego aby w każdej chwili wpisać się do Stałego Rejestru Wyborców . Wniosek o wpisanie do Stałego Rejestru Wyborów pobierzesz w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Wypisany wniosek, mając przy sobie dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość składasz w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, parter. Wniosek nie podlega opłacie. Termin załatwienia sprawy – 3 dni od wniesienia wniosku .
  Tryb odwoławczy – skarga do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, odwołanie nie podlega opłacie.

  Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub ukończyłeś/łaś 75 lat życia to masz prawo głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa wraz załącznikiem można pobrać niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu ( ul. Matejki 1, Wałbrzych, parter ) i złożyć do 27 lipca 2011 r.

  Jeżeli oczekujesz pomocy w tych sprawach to zgłoś się do Komitetu Wyborczego Mirosława Lubińskiego.


  Skorzystaj ze swoich praw wyborczych! Pamiętaj 7 i  21 sierpnia to bardzo ważne daty dla każdego mieszkańca Wałbrzychu!

  Najczęściej komentowane