/ Forum PiS pyta o narodowość śląską. "Taki naród nie istnieje"
5  

PiS pyta o narodowość śląską. "Taki naród nie istnieje"

Dodano 5
PiS chce, by prezes Głównego Urzędu Statystycznego wyjaśnił, czy w spisie powszechnym będzie można zadeklarować np. narodowość śląską. Według szefa klubu parlamentarnego PiS dopuszczenie do wpisywania w ankiecie "narodowości śląskiej" jest sprzeczne z orzeczeniem Sądu Najwyższego. O tym, że w tegorocznym spisie respondenci będą mogli nie tylko wybrać spośród 14 narodowości wskazanych w ustawie o mniejszościach narodowych, ale też zadeklarować inną, donosiły w ostatnich dniach media.
 • vonschlesien   IP
  Wyrok sądu najwyższego odnosnie nieistnienia narodowości śląskiej jest wyrazem najwyższego cynizmu najwyższej ignorancji, i absolutnej niekompetencji tego sądu co do oceny sytuacji śląskiej. Wyrok tego sądu jest dowodem dyskryminacji ślązaków przez naród polski. Nowa powojenna polska władza, głównie poprzez specjalne ustawodawstwo, wyposażona w szereg niezwykle restrykcyjnych aktów prawnych, jako skutecznego środka przymusu i terroru,
  przystosowała system sądowniczy do potrzeb państwa totalitarnego.
  W kwietniu 1945 Aparat Bezpieczeństwa Polski Ludowej uruchomił proces planowego wysiedlenia ludności z terenów Śląska (1945-1947)
  W procesie tym wysiedlano, wypędzano, brutalnie rozprawiano się z ślązakami którzy nie chcieli opuścić rodzinnego domu, nie chcieli oddać dorobku całego swojego życia, nie chcieli być wygnani. Na ich miejsce przeważnie weszły osoby bez wykształcenia a często z tak zwanego lumpenproletariatu postępujące według knajackiego \"systemu wartości\" i takie przede wszystkim były motywy tych zbrodni - prymitywnej zemsty na Niemcu, na Slązaku.
  Chęć dokonania zemsty i nienawiść kierowała postępowaniem Polaków decydujących o losach
  niewinnych ludzi po zakończeniu działań wojennych. Od początku działalności komunistycznych władz PRL \"likwidowano\", mordowano, ubezwłasnowalniano, wypędzano, gnębiono, więziono w obozach koncentracyjnych wszystko co miało związek z narodowością śląską. Kto przeżył albo zdecydował sie na pozostanie na swojej ziemi śląskiej został do 1951 roku zweryfikowany i czy chciał czy nie musiał przyjąć polski dowód osobisty jako dowód polskiej narodowości.
  Kto się weryfikacji nie poddał i odmawiał przyjęcia polskiego obywatelstwa był skazany na obóz pracy albo został wysiedlony. Nastąpiła polonizacja śląska która trwa praktycznie do dzisiejszego dnia. Ci Polacy są odpowiedzialni za utajenie historii śląska, Historii Sląska która do 1945-roku przez nowe polskie władze manipulowane stalinowską polityką została na nowo...

  Najczęściej komentowane