/ Forum Prokuratura: Gross nie znieważył Polaków
93  

Prokuratura: Gross nie znieważył Polaków

Dodano 93
Krakowska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie znieważania narodu polskiego i nawoływania do nienawiści w książce "Złote żniwa". Uznała, że nie można mówić o popełnieniu przestępstwa - poinformowała prok. Bogusława Marcinkowska.
 • kaczor -- donek   IP
  Można wyodrębnić kilka celów, jakie nowożytny judaizm stawia sobie wobec kultury chrześcijańskiej w Europie:
  1. Wpoić poczucie winy za kulturę przenikniętą antysemityzmem, która umożliwiła Holocaust.
  2. Ośmieszać i zwalczać kościół katolicki jako najpotężniejszą instytucję chrześcijaństwa winną wpojenia masom antysemityzmu i wykluczania Żydów.
  3. Całkowicie oczyścić z chrześcijaństwa przestrzeń publiczną.
  4. Podważać spoistość społeczeństwa chrześcijańskiego przez szerzenie indywidualizmu i relatywizację wartości, gdyż tylko w takim społeczeństwie mniejszość żydowska czuje się bezpiecznie.
  5. Propagować wielokulturowość i masową imigrację z powodu jak wyżej.
  6. Kwestionować dumę narodową kraju gospodarza jako przejaw patologicznego nacjonalizmu, też z powodu jak wyżej.
  7. Propagować swobodę obyczajową, zwłaszcza seksualną i podążanie za przyjemnościami, bo taki jest popyt mas, a można na tym skorzystać powiększając swą przewagę.
  >>> A jak to jest w Polsce?!?!?!

  Najczęściej komentowane