/ Forum Jak przespać religię
12  

Jak przespać religię

Dodano 12
Mieliśmy pokolenie JP II, teraz mamy pokolenie JP III – tak niektórzy komentują popularność Janusza Palikota wśród najmłodszych wyborców. Inni pytają, jak to się stało, że po ponad 20 latach religii w szkołach wyrosło w Polsce pokolenie antyklerykałów. No właśnie, jak?
  • janek344   IP
    Religia w polskich szkołach była zawsze : od średniowiecza do dziś, z wyjątkiem niektórych lat PRL. Była w szkołach nawet w okresie niewoli (zaborów) chociaż zaborcy próbowali uczyć religii w języku niemieckim (bunt dzieci we Wrześni)ale nigdy nie była usunięta.Często była traktowana jako najważniejszy przedmiot (obok matematyki i łaciny).Powinna i teraz pozostać chociaż w znmienionej formie np.jako religioznawstwo lub część historii.

    Najczęściej komentowane