/ Forum Polowanie na biznesmenów
5  

Polowanie na biznesmenów

Dodano 5
Firmy warte miliony złotych zamieniały się w ruiny. Ich menadżerowie tracili majątek i dobre imię - trafiali do aresztów i często dopiero po kilkunastu latach byli oczyszczani z zarzutów. Mimo to w Polsce żaden prokurator ani sędzia, który zniszczył przedsiębiorcę, nie poniósł w związku z tym konsekwencji.
  • Karol5   IP
    Bo według sędziów i prokuratorów, pociąganie ich do odpowiedzialności za błędy w pracy, godziłoby w ich niezawisłość.

    Najczęściej komentowane