/ Forum Watykan, Gagarin i powstanie listopadowe
1  

Watykan, Gagarin i powstanie listopadowe

Dodano 1
9 czerwca 1832 r. papież Grzegorz XVI ogłosił encyklikę o posłuszeństwie władzy cywilnej „Cum primum”. Skierowane do wszystkich arcybiskupów i biskupów Królestwa Polskiego pismo potępiało powstanie listopadowe jako bunt podjęty przeciwko legalnej władzy cara.
  • Wstyd się przyznać IP
    Tego nie uczą na lekcji religi -i nie mówią z ambony.

    Najczęściej komentowane