/ Forum Walka z wiatrakami
48  

Walka z wiatrakami

Dodano 48
Szymon Hołownia odszedł z „Newsweeka” oburzony okładką pisma, którego był felietonistą. Widnieje na niej wizerunek księdza z kobietą i dzieckiem w tle. Bo księża – jak się okazuje – utrzymują relacje nie tylko...
 • Tomek   IP
  Przekręty w promowaniu tak zwanej \"energii odnawialnej\": Jak takie przekręty działają?
  Przekręt numer 1:
  Najpierw, kiedyś tam, w nieznanym nikomu czasie, inwestor skontaktował się z wójtem Gminy Krasnopol, Józefem Stankiewiczem. Naświetlił swoje zamiary. Wójt, olśniony prospektem wielkich pieniędzy z podatków i szansą przejścia do historii, jako współczesnego króla Kazimierza Wielkiego, który zastał gminę drewnianą a zostawił murowaną, skwapliwie przytaknął. Zgodził się na współpracę na rzecz inwestora, obiecując, że Rada Gminy, czyli radni, są w większości pod jego kontrolą i nie będą przeszkadzali.
  Przekręt numer 2
  W styczniu, jak grom z jasnego nieba, ktoś gdzieś, od sąsiada, usłyszał, że kilku rolników, w jednej z wsi, podpisało umowy z inwestorem zwanym EKO Energia, na budowę turbin wiatrowych na ich ziemi rolnej.
  Przekręt numer 3
  W kwietniu 2012 roku wójt gminy i rada przystąpili do zmiany \"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnopol\", czyli odrolnienia ziemi, czyli jej uprzemysłowienia (to świętokradztwo), czyli prawnego przygotowania jej do dyspozycji (czytaj okaleczenia) inwestora na działkach tych, którzy nieświadomi efektu swoich decyzji, bezmyślnie podpisali umowy wstępne na budowę wiatraków. Warunkiem do przystąpienia do zmiany \"Studium uwarunkowań\" była wcześniejsza, poufna ugoda pomiędzy wójtem i inwestorem, że ten ostatni pokryje koszty procedury administracyjnej odrolnienia działek, na których planowane są turbiny wiatrowe. Czy to jest legalne? W Polsce to kwestia gustu. Nie mniej, jednak, zaczęły się pierwsze pytania i masowe głosy sprzeciwu tych, którzy nie byli o tym spisku poinformowani.
  Przekręt numer 4
  8 maja 2012, pseudo inwestor, EKO Energia, z polecenia swojego poplecznika na Zachodzie, \"podarował\" wójtowi Gminy Krasnopol, Józefowi Stankiewiczowi, 400.000 zł, co jest nielegalne w świetle polskiego prawa, jako, że jest sprzeczne z prawem ustawodawczym i równoznaczne z konfliktem interesu.
  Przekręt numer

  Najczęściej komentowane