/ Forum Peryskop
1  

Peryskop

Dodano 1
Kodeks Kiepskich Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej (co za łaskawość w stosunku do pracodawców!) niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza...
  • uu IP
    Jak najbardziej słuszna idea, ten sztuczny twór powinien być podzielony na 3 części, jeszcze powinno się zrobić porządek z Opolskim tzw. aferolandem i Świętokrzyskim.
    Wyrazy współczucia dla tych którzy muszą należeć do tych tworów aby ładnie na mapce wyglądało choć wcale nie chcą .

    Najczęściej komentowane