/ Forum Wielkie powstanie styczniowe
6  

Wielkie powstanie styczniowe

Dodano 6
Jutro [22 stycznia – red.] mija 150 lat od wybuchu powstania styczniowego. Polacy, jak zwykle, wracają do nonsensownej dyskusji, czy można było wygrać, czy warto było walczyć. Wygrać nie można było, bo nikt w Europie nie chciał wówczas wolnej Polski, a walczyć zapewne nie było warto, skoro nie można było wygrać. Czy to jest już koniec rozmowy o powstaniu styczniowym? Zupełnie nie, jeżeli historię traktujemy poważnie.
  • Pociej   IP
    "Po trzecie, bez powstania styczniowego Bóg wie, jak długo polska szlachta zwlekałaby w zaborze rosyjskim z uwolnieniem chłopów" - nie rozumiem jak mógł to napisać profesor.Szlachta to część społeczeństwa a społeczeństwo nie ma takich możliwości.Może to zrobić rząd,król,cesarz lub car.Co się też stało.W poszczególnych zaborach trochę inaczej.
    Jedyna trafna uwaga - "Polacy pojęli, iż w końcu XVIII w. byli raczej sprawcami swego marnego losu niż ofiarą bezecnych sąsiadów" Uwielbiamy czcić własne klęski,przegrane bitwy,przegrane państwo,barykady i szarże.Natomiast pracować sumiennie,płacić rzetelnie podatki,dobrze wychowywać młodzież,być ze wszech miar pragmatykiem a nie fantastą,to nam wychodzi najgorzej.Bóg,Honor i Ojczyzna ??

    Najczęściej komentowane