/ Forum Fabryka przegranych
11  

Fabryka przegranych

Dodano 11
Powstanie Warszawskie przechodzi ze sfery dokumentacji, wywiadów i oddawania czci do sfery popkultury. W ten sposób zyskujemy bohaterów, ale tracimy wymiar tragedii. Krew, pot i łzy stają się odrealnione, na pierwszy plan wychodzą młodość i miłość.
  • 0987654321   IP
    "Najgorsze dla tego mitu wydaje się jednak to, że zaraz po wojnie chłopstwo, mające w świeżej pamięci pokłosie wielohektarowych dóbr pańskich i kościelnych, traktowanie z buta chłopskich partii i napominanie po kościołach zwolenników reformy rolnej, mogło przychylnie traktować komunistów obiecujących socjalizm i elektryfikację. Wtedy cała teza o okupacji radzieckiej na nic."

    Komuniści dla odmiany traktowali chłopską partię z braterską troską, dlatego PSL dobrowolnie połączył się z PPR. A Mikołajczyk od nadmiaru tego dobrego traktowania musiał uciekać w bagażniku brytyjskiego dyplomaty za granicę. A z elektryfikacją trafił autor w punkt. Nie darmo mówił tow. Lenin, że komunizm to władza sowietów plus elektryfikacja. Widać, że autor pilnie notował na zajęciach z marksizmu-leninizmu. Brawo!

    Najczęściej komentowane