/ Forum Sikorski powołał radę ds. historycznych. W jej składzie Norman Davies
7  

Sikorski powołał radę ds. historycznych. W jej składzie Norman Davies

Dodano 7
30 sierpnia Radosław Sikorski powołał Radę Naukową do spraw Historycznych. Ma przyczynić się ona do wzmocnienia prestiżu Polski, promowania wiedzy historycznej i przełamywania stereotypów związanych z historią Polski. W jej skład weszli wybitni profesorowie m.in. Norman Davies.
  • sceptyk   IP
    Lepiej gdyby historię Polski pisali, niezależni polscy historycy. Jednak do pisania historii, najpierw należy ustalić fakty, potwierdzone dowodami, a nie najpierw ich interpretacje, jedynie słuszną. Z tym mogą być trudności.

    Najczęściej komentowane