/ Forum Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor
10  

Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor

Dodano 10
- Za­py­ta­łam czy są moż­li­we ba­da­nia pre­na­tal­ne, by stwier­dzić, czy wszyst­ko jest w po­rząd­ku. Pan pro­fe­sor naj­pierw za­py­tał, co na to mój mąż? Tro­chę mnie to zdzi­wi­ło, bo to trak­to­wa­nie ko­bie­ty jako in­ku­ba­to­ra - powiedziała w rozmowie z Onet.pl posłanka SLD Ka­ta­rzy­na Pie­kar­ska.
  • zielak   IP
    Dziwne ,że pani ,która brała pod uwagę możliwość zabicia swojego dziecka zgłasza sie do lekarza ,o którym wiadomo ,że nie wykonuje takich zabiegów a po odmowie rozpętuje się ogólnopolska awantura. Wydaje mi sie , że bez problemu ta pani mogła udać się do kilkudziesięciu lekarzy ,którzy nie mieliby oporów w ykonaniu wyroku na jej dziecku . Wszystko grubymi nićmi szyte.

    Najczęściej komentowane