/ Forum Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor
10  

Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor

Dodano 10
- Za­py­ta­łam czy są moż­li­we ba­da­nia pre­na­tal­ne, by stwier­dzić, czy wszyst­ko jest w po­rząd­ku. Pan pro­fe­sor naj­pierw za­py­tał, co na to mój mąż? Tro­chę mnie to zdzi­wi­ło, bo to trak­to­wa­nie ko­bie­ty jako in­ku­ba­to­ra - powiedziała w rozmowie z Onet.pl posłanka SLD Ka­ta­rzy­na Pie­kar­ska.
  • wyzwolony z dogmatów   IP
    O jakim dziecku wy gdaczecie. PŁÓD uważany jest za dziecko jedynie w fanatyzmie klerykalnym, a skoro
    wg kleru zycie pochodzi od boga to pytam się dlaczego ten doskonały bóg produkuje kaleki niezdolne
    do samodzielnego życia ? Frazesy o doświadczaniu to kpiny.

    Najczęściej komentowane