/ Forum Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor
10  

Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor

Dodano 10
- Za­py­ta­łam czy są moż­li­we ba­da­nia pre­na­tal­ne, by stwier­dzić, czy wszyst­ko jest w po­rząd­ku. Pan pro­fe­sor naj­pierw za­py­tał, co na to mój mąż? Tro­chę mnie to zdzi­wi­ło, bo to trak­to­wa­nie ko­bie­ty jako in­ku­ba­to­ra - powiedziała w rozmowie z Onet.pl posłanka SLD Ka­ta­rzy­na Pie­kar­ska.
 • Lucek XVI   IP
  Z powyższego wniosek jest prosty:zachowanie prof.Chazana nie jest jednorazowym wybrykiem,a sprawa powinna być wyjaśniona{chyba tylko niekumatym}również pod kątem uchylania się od badań prenatalnych.
  Nie tyle przez prof.Chazana{wg.p.Piekarskiej co najmniej 15}lat,ale przez szpital,którym kieruje-DZIESIĘĆ lat.
  Zaś patrząc na tego typu sprawy w kontekście tzw.deklaracji p.Połtawskiej całkowicie uprawnionym jest wniosek o tworzeniu się...wrrrróć!umacnianiu się struktury o charakterze mafijnym,przedkładającej własne prawa nad prawa stanowione.
  I to w zasadzie wszystko,co można przedstawić oszołomom piszącym o"nagonce na p.Profesora".
  Ale czy zrozumieją?CZARNO widzę:)
  P.S.dla równowagi-cztery kontrole w tym szpitalu naraz?Idiotyzm do sześcianu!

  Najczęściej komentowane