/ Forum Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor
10  

Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor

Dodano 10
- Za­py­ta­łam czy są moż­li­we ba­da­nia pre­na­tal­ne, by stwier­dzić, czy wszyst­ko jest w po­rząd­ku. Pan pro­fe­sor naj­pierw za­py­tał, co na to mój mąż? Tro­chę mnie to zdzi­wi­ło, bo to trak­to­wa­nie ko­bie­ty jako in­ku­ba­to­ra - powiedziała w rozmowie z Onet.pl posłanka SLD Ka­ta­rzy­na Pie­kar­ska.
  • kniasi   IP
    A ja widzę to nieco inaczej. To pani Piekarska wydaje się traktować swoje dziecko, a perspektywy bezdusznego inkubatora. Dziecko powinno się kochać od samego początku i traktować jako dar, a nie jako przedmiot, który można nabyć i się go pozbyć. Przedmiotowe traktowanie dzieci nie jest nowością. Wielu rodziców właśnie tak traktuje swoje dzieci. Są w śród nich rodziny patologiczne, narkomanów, alkoholików itd. Oficjalnie w mediach piętnujemy takie rodziny i powody jakimi się kierują w swoim życiu. Ale czy na pewno? Po przeczytaniu wyznania pani Piekarskiej mam już wątpliwości co do konsekwencji bycia wiernym nieskazitelnej moralności. Owszem rodzic ma prawo nie kochać swojego dziecka, nie szanować go, pogardzać nim, wykorzystywać go, upadlać go, a może nawet odbierać mu życie w imię własnych idei. Historia opisująca zwyczaje wielu cywilizacji zamieszkujących Ziemię jednoznacznie ukazuje takie przykłady. Ale czy my obecnie żyjący w XXI wieku musimy godzić się właśnie na taką skrzywioną moralność? A może postawmy siebie na miejscu tych niechcianych dzieci i wyobraźmy sobie jak diametralnie zmieniło by się nasze życie. Czy takie inne życie dało by nam szczęście? Wątpię. Konsekwencja życia ze skrzywioną moralnością skutkuje naszymi upadkami, które kończą się wcześniej czy później destrukcją naszej psychiki. Któraż to kobieta po aborcji nie ma zaburzeń psychicznych czasami nawet do końca swojego życia? Zwichniętej psychiki nie da się naprawić ot tak, jak za pstryknięciem palców. Psychikę można co najwyżej zaleczać i czynić to cyklicznie przez całe dalsze życie. W obecnym cynicznym świecie wykoleić się jest bardzo łatwo, a pozbierać niesamowicie trudno. O tym zapominają ludzie wyzwoleni spod ram etycznej moralności i walczą sami przeciwko swojemu dobru w tym życiu.

    Najczęściej komentowane