/ Forum Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor
10  

Piekarska: Byłam pacjentką Chazana. Traktuje kobiety, jak bez­dusz­ny in­ku­ba­tor

Dodano 10
- Za­py­ta­łam czy są moż­li­we ba­da­nia pre­na­tal­ne, by stwier­dzić, czy wszyst­ko jest w po­rząd­ku. Pan pro­fe­sor naj­pierw za­py­tał, co na to mój mąż? Tro­chę mnie to zdzi­wi­ło, bo to trak­to­wa­nie ko­bie­ty jako in­ku­ba­to­ra - powiedziała w rozmowie z Onet.pl posłanka SLD Ka­ta­rzy­na Pie­kar­ska.
  • niepoinformowany_ważne!   IP
    Co się stało z tą ciązą, dzieckiem i kobietą? Czy miała zabieg u innego lekarza czy musiała rodzić i patrzeć, jak jej niemowlę umiera? Czy doświadczyło bólu i cierpienia? Czy matka nie zwariowała od tej tortury zaplikowanej przez wierzącego lekarza?

    Najczęściej komentowane