/ Forum Przerwać tę rzeź!
5  

Przerwać tę rzeź!

Dodano 5
Przywódcy Polski podziemnej byli przeciwni wybuchowi powstania warszawskiego To miało być zupełnie inne powstanie. Niemcy mieli uciekać - zakładano - a my mieliśmy ich rozbrajać. Tak jak w roku 1918. Bo to, że Niemcy będą kiedyś uciekać, dla nikogo od początku tej nieszczęsnej wojny nie ulegało żadnej wątpliwości. I od początku tej wojny rozpoczęły się przygotowania do takiego powstania. W raporcie operacyjnym nr 54 komendanta głównego ZWZ, skierowanym pod koniec 1940 r. do gen. Sosnkowskiego do Londynu, przyjmowano, że nikt nie będzie walczył z wojskiem, a jedynie z policją i aparatem okupacyjnym. Zakładano, że nikt nie będzie zdobywał obiektów nie do zdobycia, a tylko je osaczał. Przewidywano - z braku innej broni - broń najlepszą: zaskoczenie, a dalej pomoc z Zachodu. Nikt nie myślał w kategoriach stosów ofiarnych i polskiej tradycji klęsk. Co więcej, ostrzegano, że powstanie może wybuchnąć w "jednym tylko wypadku, gdy naród niemiecki pod wpływem klęsk militarnych, głodu i agitacji załamie się, a zdemoralizowane i pozbawione widoków zwycięstwa wojsko, łamiąc dyscyplinę, zacznie porzucać swe posterunki, dążąc do domów i rodzin...".
  • syl.dam@wp.pl   IP
    Czy powstanie było potrzebne to trzeba się zapytać 200 000 zabitych cywilów . Powstanie było źle przygotowane od strony wywiadowczej /tezy artykułu j. w / i od strony uzbrojenia / po wojnie znaleziono magazyn broni nieużytej w powstaniu: 3 tys karabinów i p.m -ów , kilka milionów sztuk amunicji / . Efektem powstania było to  , że władza w styczniu 45 r leżała w gruzach stolicy i wzięli ją ci co mieli broń / komuna / .

    Najczęściej komentowane