/ Forum Wielka demistyfikacja francuska
1  

Wielka demistyfikacja francuska

Dodano 1
De Gaulle głosowałby przeciwko eurokonstytucji Prezydent Jacques Chirac chciał być kapłanem "wielkiej Francji" Charles`a de Gaulle`a, a będzie raczej grabarzem mocarstwowej pozycji swego kraju, zbudowanej przez de Gaulle`a dzięki mistrzowskiej polityce mistyfikacji. Mimo że europejski traktat konstytucyjny mało obchodzi Francuzów, tak żywej publicznej debaty jak przed referendum mającym zadecydować o losie projektu konstytucji Francja nie przeżyła od dawna. Traktat jest jednak tylko pretekstem do sporu o rolę Francji w Europie i świecie. Francuzi słusznie przeczuwają, że niezależnie od tego, czy projekt eurokonstytucji zostanie przyjęty, czy nie, będą musieli się pożegnać z wielkomocarstwowymi ambicjami i skończyć z zainicjowaną przez de Gaulle`a i trwającą ponad pół wieku wielką francuską mistyfikacją.
  • niceman   IP
    Artykuł w całości antyfrancuski, wynika z niego że Francja to przeciętne państwo o małym potencjale. Francja od zawsze była wielkim i liczącym się krajem europejskim i nigdy nie dopuści by ją ktoś degradował do niższej ligi bo Francuzi mają manię wielkości

    Najczęściej komentowane