/ Forum Szymon z Buczacza
1  
 • akunecki@op.pl   IP
  Wszystko ładnie,tylko Wisenthal o swym miejscu urodzenia
  powiadał \"w małym miasteczku na wschodzie\"To słyszałem
  z jego ust w TV.A co do Samuela Agnona.Jak kiedyś w TV
  tez była audycja o nim i o tym że jego twórczość to opisy
  stron rodzinnych i Jerozolimy,postanowiłem \"zaciągnąć
  języka\" o jego utworach w tzw.Żydowskim Stowarzyszeniu
  Kulturalno-Oświatowym we Wrocławiu.Kiedy w telefonie
  zgłosił się jegomość,ku mojemu zaskoczeniu nic o takim
  pisarzu nie wiedział.Podałem swój telefon,bez odpowiedzi
  do dnia dzisiejszego.Więc dałem sobie z tym spokój.
  A.Kunecki ur.w Baryszu pod Buczaczem

  Najczęściej komentowane