/ Forum Ostatnia droga Stanisława Lema
1  

Ostatnia droga Stanisława Lema

Dodano 1
Kilkaset osób pożegnało Stanisława Lema. Urnę z prochami zmarłego w ubiegłym tygodniu pisarza złożono na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
  • staniswyd@op.pl   IP
    Czytałem \"Powrót pierwszego odmrożeńca\". Zastanawiałem się, dlaczego autor umieœcił go w \"państwie Hafnu\", Dopiero Encyklopedia wyjaœniła: Hafn ma ciężar atomowy 178 - to jest 10 x 17,8: rewolucja bolszewicka. I to jest œwietna satyra na ZSRR.
    Stanisław Wydżga

    Najczęściej komentowane