Enea SA, Mikołaj Franzkowiak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #55 PREZENTACJE WYNIKÓW