Global Investor Club, Mariusz Matrejek - Prezes Zarządu, #11 POZA PARKIETEM