Dług publiczny przekroczył 1 bilion złotych. Jest komunikat FOR

Dług publiczny przekroczył 1 bilion złotych. Jest komunikat FOR

Dług publiczny
Dług publiczny / Źródło: for.org.pl
Dług publiczny przekroczył bilion złotych. Jego relacja do PKB wynosi prawie 54 proc. PKB. Tym samym praktycznie powróciła ona do poziomu z lat 2011-2013, czyli sprzed demontażu filara kapitałowego w systemie emerytalnym. Wcześniej tak wysoka relacja była na początku lat dziewięćdziesiątych, ale wtedy spadała aż do 36 proc. PKB w 2000 roku. Teraz zaś rośnie i to szybko, mimo że koniunktura poprawia stan finansów publicznych – informuje w komunikacie Forum Obywatelskiego Rozwoju.

„Doskonała sytuacja na rynku pracy podnosi dochody państwa z PIT i składek socjalnych, a zmniejsza wydatki na zasiłki dla bezrobotnych. Jej skutek, czyli szybki wzrost konsumpcji, podwyższa z kolei wpływy budżetu z VAT. Dodatkowo stan finansów publicznych poprawiają najniższe w historii stopy procentowe, dzięki którym pomimo niemal najwyższej relacji długu publicznego do PKB, koszty jego obsługi pochłaniają rekordowo niski odsetek PKB (wynosi on 1,7% i jest o ponad jedną trzecią niższy niż w 2012 roku). Paradoksalnie stan ten jest poprawiany też przez paraliż decyzyjny w urzędach, który skutkuje odwlekaniem wielu zakupów przez sektor publiczny” – czytamy w komunikacie.

Jak zauważono, błędem jest twierdzenie, że nie ma problemu długu publicznego w Polsce, ponieważ jest on dużo niższy, niż w większości krajów np. w Niemczech. Twierdzenie to bowiem nie uwzględnia faktu, iż nasz kraj nie jest jeszcze krajem wysoko rozwiniętym i ma mniejsze możliwości pozyskania wpływów z podatków. Ponadto, jak zaznaczono, mniej zamożne społeczeństwo ma też bardziej ograniczone możliwości zwiększenia oszczędności. „Z tych powodów dług publiczny w Polsce powinien być porównywany z zadłużeniem krajów naszego regionu, bo są one, generalnie, na podobnym poziomie rozwoju, a w efekcie, mają zbliżone możliwości regulowania swoich zobowiązań (z zastrzeżeniem, że w przypadku Polski poziom długu postrzegany przez inwestorów jako bezpieczny jest obniżany przez odmowę w latach osiemdziesiątych regulowania zobowiązań, zaciągniętych nieodpowiedzialnie w czasach Gierka). W takim porównaniu nie wypadamy dobrze. Wyższy dług publiczny mają Chorwacja (84% PKB), Słowenia (80% PKB) i Węgry (73% PKB). Reszta państw regionu jest od nas mniej zadłużona” – podkreślono.

Dalej czytamy, że wkrótce rządzący mogą stanąć przed alternatywą: albo w ciągu jednego roku ograniczą deficyt do zera, albo naruszą konstytucyjną granicę długu. „Jeśli wybiorą nierespektowanie konstytucji, to podskoczy premia za ryzyko żądana od nich (a także innych dłużników) przez wierzycieli, a w ślad za nią koszty obsługi długu. Za sprawą wzrostu premii za ryzyko, jak również niepewności na kogo, kiedy i w jakiej skali spadnie ciężar równoważenia budżetu, pogłębi się dekoniunktura. Przedsiębiorcy będą wstrzymywać się z rozwijaniem działalności, a konsumenci odkładać poważniejsze wydatki. To z kolei pogorszy sytuację dochodową budżetu, a tym samym powiększy skalę podwyżek podatków i cięć w wydatkach publicznych potrzebną do zatrzymania narastania długu” – zaznaczają eksperci.

„Łacińskie przysłowie mówi: jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Rządzący w naszym kraju sprawiają wrażenie jakby go nie znali. Zniechęcają do siebie kapitał zagraniczny, na który – łącznie z międzynarodowymi instytucjami finansowymi – przypada skądinąd ponad połowa długu publicznego. Jednocześnie prowadzą politykę fiskalną tak, jak gdyby nigdy nie miały nadejść złe czasy. Ale one nadejdą. I będzie naprawdę źle” – napisano na zakończenie.

Czytaj także

 38
 • Kaczyński IP
  wina Tuska
  • antek emigrant IP
   Kolejny sukces. Jeszcze kilka temu podobnych i leżymy na całym froncie.
   • Takdźwiedź IP
    Nawet Nikodem Dyzma był mądrzejszy od Mateusza Krzywoustego,bo wiedział że kierowanie państwem to nie jest jak kierowanie jakimś tam bankiem i premierem nie został,bo nie chciał się zbłaźnić.A teraz w Polsce ekonomiczne błazny Szydło i Krzywousty-Morawiecki ciągną Polskę w otchłań.Szydło jest ciągle potrzebowska,a kasy jej brakuje więc ciągle sprzedaje zagranicznym spekulantom obligacje,a spekulanci widząc katastrofę Szydły żądają coraz wyższych odsetek,bo kapitał nie ma litości nad głupcami.
    • obywatel IP
     Kolejny sukces tej ekipy. Znowu im rośnie! Tak jak bezrobocie w grudniu. Same sukcesy.
     • C.B.D.O. IP
      @Ryfka -- trochę FAKTÓW gwoli przypomnienia:
      1. szef FOR -- prof. L. Balcerowiczem (dzisiaj doradca prezydenta Ukrainy) wieszczy tragedię gospodarcza Polski ... No, to przypomnijmy sobie polityczną karierę Balcerowicza -- piszę "POLITYCZNĄ" bo b. długo zgrywał człowieka BEZPARTYJNEGO! Przypomnijmy zatem trochę faktów z nim związanych: dla mnie "ekspert" Balcerowicz skończył się w momencie, kiedy był min. finansów i wicepremierem w rządzie J. Buzka AWS+UW (był wtedy też szefem UW!) i ... PIEPR ...Ł KIELNIĄ i dał nogę na szefa NBP zostawiając swojemu następcy tzw. "DZIURĘ BAUCA"!
      To była de facto "DZIURA BALCEROWICZA" szacowana przez specjalistów na ponad 40 MILIARDÓW (na dzisiejsze pieniadze to by było ponad 70 MLD)! To było ostatnie dokonanie w realu Balcerowicza-polityka!
      Finał był taki: wspomniana "DZIURA BALCEROWICZA" + prywatyzacja PZU (następnie odkupienie firmy przez rząd PO+PSL D.Tuska ze stratą ... 7 MILIARDÓW) + OFE + ... POGRZEB UW! A wszystko o czym tutaj mówię jest w net-cie -- to, że o tym się nie mówi, że przedstawia się tylko wybrane fragmenty życia politycznego Balcerowicza to WIELKA ŚCIEMA! Nawiasem mówiąc, b. ciekawy jest sam moment, kiedy Balcerowicz zostaje szefem UW! Na Zjeździe Zjednoczeniowym UW i KL-D (szefem UW był wówczas T. Mazowiecki, a szefem KL-D D. Tusk) L. Balcerowicz był BEZPARTYJNYM gościem specjalnym Zjazdu i ... Balcerowicz został szefem połączonej UW (uwalono Mazowieckiego). To był MAJSTERSZTYK polityczny Tuska i ... narcyza Balcerowicza! Taki "numer" powtórzono później w ... Putinowskiej Rosji, gdzie na Zjeździe partii "Jedinaja Rassija" BEZPARTYJNY gość zjazdu Miedwiediew ... zostaje szefem tej partii!

      2. w czasie rzadów PO+PSL, tj 2010-2015 (5 kolejnych lat) zadłużenie przekraczało 50% PKB, tj. Polska była objęta przez KE PROCEDURĄ NADMIERNEGO DEFICYTU! -- polecam suche dane statystyczne (nie GUS lecz EUROSTAT-u):
      General government gross debt), tj. ZADŁUŻENIE RZĄDOWE – jako % PKB :
      http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410

      Czytaj także