OEX SA, Robert Krasowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, #89 PREZENTACJE WYNIKÓW