Alumetal SA, Szymon Adamczyk - Prezes Zarządu, #211 ZE SPÓŁEK