Prezydent podpisał ustawę o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami

Prezydent podpisał ustawę o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: prezydent.pl
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – podała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa, zgodnie z zamierzeniami Dyrektywy 2014/17/UE, przewiduje kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Wprowadzane rozwiązania mają być korzystne dla konsumentów, zapewniając im większą przejrzystość regulacji prawnych” – czytamy w komunikacie.

Regulacje wprowadzane nowelą ustawy mają przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumentów na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. 

"Z uwagi na fakt, że dyrektywa reguluje jednocześnie kwestie związane z dopuszczeniem do działalności i nadzorem nad instytucjami niekredytowymi i pośrednikami kredytowymi oferującymi usługi związane z kredytami dotyczącymi nieruchomości, wprowadzone zostały odpowiednie regulacje tych zagadnień" – czytamy dalej. 

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, doprecyzowujące niektóre jej przepisy. Zmiana zmierza do tego, aby treść przepisów ustawy była maksymalnie precyzyjna, jednoznaczna oraz przejrzysta. 

"Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim przyczyni się również do wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich, zwiększenia przejrzystości i stopnia precyzji przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego, zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców" – czytamy także. Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, podsumowano.

Czytaj także

 0