IMS SA, Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu, #99 PREZENTACJE WYNIKÓW