Tesco zamyka 9 sklepów w całej Polsce. Przeprowadzi zwolnienia grupowe

Tesco zamyka 9 sklepów w całej Polsce. Przeprowadzi zwolnienia grupowe

Tesco, fot. Burrows/CC
Sieć sklepów Tesco poinformowała, że do 14 września zamknie swoje sklepy w Głogowie, Białymstoku, Koninie, Łodzi, Opolu, Oświęcimiu, Wałbrzychu, Ścinawie i Żywcu. Dojdzie do zwolnień grupowych.

Informację na temat kolejnych zwolnień grupowych NSZZ Solidarność Tesco otrzymała 6 czerwca 2017 roku. Powodem ma być reorganizacja zakładu pracy. Jak wymienia na swojej stronie na Facebooku zamknięte zostaną supermarkety w:

 • Wałbrzychu, ul. Główna 13,
 • Oświęcimiu ul, Mayzla 1,
 • Głogowie ul. Jedności Robotniczej 42,
 • Koninie ul. Chopina 24,
 • Opolu ul. Łąkowa 5A,
 • Żywcu ul. Kościuszki 57,
 • Białymstoku ul.Białostoczek 1,
 • Ścinawie, ul. Lubińska 23,
 • Hipermarketu w Łodzi u. Piłsudskiego 15/23 w związku z przyczynami ekonomicznymi.

Zwolnienia grupowe odbędą się w okresie 27 czerwca – 31 sierpnia 2017r.„Pracodawca poinformował nas również, że o kolejności zwolnień decydować będzie okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy, zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, składane będą wypowiedzenia umów o pracę” – podaje NSZZ Solidarność Tesco.

Czytaj także

 1
 • Stan faktyczny

  Firma Cyrus w ramach umowy handlowej z Leader Prince prowadziła pięć lokalnych sklepów (super markety), zatrudniała około 120 osób. Sąd Gospodarczy 30 sierpnia 2004 roku ogłosił upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu i ustanowił zarząd własny upadłego M. S. sprawowany, co do całości jego majątku. Sąd stwierdził również, iż niewypłacalność dłużnika powstała w sposób okoliczności wyjątkowych i nie zależnych od niego (niewwiązania się przez spółkę Leader Prince sp. z o.o. w Warszawie). W związku z naruszeniami przepisów o konkurencji powyższa spółka sprzedała wszystkie swoje aktywa w roku 2006, następcą prawnym została firma Tesco w skutek różnego rodzaju kreatywnej księgowości firma Jasper, czyli koncern zachodni w celu uniknięcia płacenia wielo milionowych kar sprzedał swój majątek a następca prawny robi wszystko, aby uniknąć płacenia, jakichkolwiek odszkodowań z tytułu niewywiązania się poprzednika z umów klasyczna piramida, którą w Polsce stosuje wiele koncernów międzynarodowych.

  Powyższa sytuacja miała miejsc w Szczecinie w Sądzie Gospodarczym sygn. akt. XII GUp 14/09 upadłość zakończyła się abolicją w roku 2014 i przedsiębiorca, zaczął dochodzić swoich praw odszkodowawczych od następcy prawnego, jakim jest Tesco.

  Pytania:

  Czy Rząd Polski zajmie stanowisko w sprawie swoich obywateli i stanie po ich stronie w obronie przeciw potężnym koncernom zachodnim, które doprowadziły do bankructwa wiele polskich podmiotów gospodarczych?
  Firmy zachodnie otrzymały parasol ochrony w postaci Komisji Specjalnej „Przyjazne państwo”, gdzie 90% projektów lobbingował obcy kapitał. Należy podejrzewać też o manipulacje w polskim prawie na rzecz dużych korporacji zachodnich, które posiadały swoich lobbystów (taśmy 2015). Czy państwo Polskie i jego służby zainteresują się sytuacją upadłego, który został zniszczony przez poprzedni układ?
  Upadłość M. S. trwała jedenaście lat od półtora roku nie może dojść swoich praw w związku z artykułem 7 Konstytucji. Sądy działają niezgodnie z obowiązującymi przepisami i dotyczy to tak, że prokuratury szczecińskiej.
  Kiedy należy oczekiwać stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w powyższej kwestii?