Rząd dokłada pieniędzy na drogi. Regulacje UE wymuszają wielką przebudowę

Rząd dokłada pieniędzy na drogi. Regulacje UE wymuszają wielką przebudowę

Droga, zdjęcie ilustracyjne
Droga, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. Mediendesign
Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów podano, że zwiększono ogólny limit środków Krajowego Funduszu Drogowego, przeznaczonych na realizację nowych zadań inwestycyjnych na drogach krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – ze 107 do 135 mld zł. Dodatkowe środki będą pochodzić z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek (głównie od międzynarodowych instytucji finansowych), obligacji oraz opłaty elektronicznej. Wzrost tych środków jest niezbędny ze względu na konieczność podjęcia wzmożonych działań inwestycyjnych na terenie wschodniej Polski – przez realizację brakujących odcinków szlaku Via Carpatia w ciągu S 19.

„Wkrótce przygotowana zostanie lista inwestycji jakie zostaną sfinansowane w ramach nowego limitu w formie projektu zmian do PBDK, które mają zostać przedstawione do akceptacji Radzie Ministrów” – informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Uchwała nakłada na Ministra Infrastruktury i Budownictwa obowiązek opracowania odrębnego programu wieloletniego wskazującego zadania na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, zapewniające ich dostosowanie do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś oraz przygotowania rozwiązań zabezpieczających jego finansowanie ze środków budżetu państwa.

Opracowanie odrębnego dokumentu dedykowanego przebudowie dróg krajowych do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś jest wynikiem toczącego się w Komisji Europejskiej postępowania dotyczącego wdrożenia w Polsce dyrektywy Rady 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalnych dopuszczalnych wymiarów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalnego dopuszczalnego obciążenia w ruchu międzynarodowym w przedmiocie poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t na wszystkich drogach w Polsce.

Czytaj także:
Powstanie korytarz transportowy Via Carpatia. Ministrowie podpisali deklarację

Czytaj także

 0