Ubóstwo w Polsce maleje. Najbardziej wśród rodzin z dziećmi

Ubóstwo w Polsce maleje. Najbardziej wśród rodzin z dziećmi

pieniądze (zdj. ilustracyjne)
pieniądze (zdj. ilustracyjne) / Źródło: pixabay.com
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że w skrajnym ubóstwie żyło w roku 2016 5 proc. polskiego społeczeństwa, wobec 7 proc. w 2015 roku. Spadł również odsetek Polaków żyjących w ubóstwie relatywnym z niecałych 16 proc. w 20-15 do niespełna 14 proc. w roku ubiegłym.

„Znaczący spadek zasięgu ubóstwa zaobserwowano zwłaszcza wśród takich grup, jak: rodziny wielodzietne (z 3 oraz 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu), gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, mieszkańcy wsi i miast poniżej 20 tys. mieszkańców oraz gospodarstwa domowe z głową gospodarstwa o niskim poziomie wykształcenia. Pomimo poprawy sytuacji, w 2016 r. grupy te wciąż należały do najbardziej zagrożonych biedą” - poinformowano w komunikacie.

W minionym roku spadł również odsetek dzieci do 17. roku życia, które trwały w ubóstwie skrajnym. Dzięki znaczącej poprawie sytuacji gospodarstw domowych z dziećmi odsetek spadł z 9 proc. do niecałych 6 proc. Województwa o najwyższej zanotowanej stopie ubóstwa to woj. warmińsko-mazurskie i woj. podkarpackie oraz woj. lubelskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.

„Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że czynnikami, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. były: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi - wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego. Uwagę zwraca również odnotowany w okresie 2015-2016 wzrost realnego dochodu rozporządzalnego w gospodarstwach domowych rolników” - wskazano w komentarzu GUS do przedstawionych danych. „Ze względów metodologicznych (sposób zbierania danych oraz obliczania wskaźników ubóstwa), a także z uwagi na sposób transferowania środków w ramach programu w 2016 r. (niepełny rok funkcjonowania programu), jego wpływ na ubóstwo będzie można trafniej ocenić w oparciu o dane za 2017 r.” - dodano.

Według definicji GUS, granica ubóstwa skrajnego obliczana jest na podstawie minimum egzystencji. Minimum egzystencji szacowane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) i uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia. Relatywna granica ubóstwa, ustalona na poziomie 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych (obliczonych na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych).

Czytaj także

 3