RPP utrzymała stopy proc. bez zmian. Inflacja pozostanie umiarkowana

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian. Inflacja pozostanie umiarkowana

Polski złoty (fot. © Darios/Fotolia.pl)
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc., podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że poziom inflacji pozostanie umiarkowany w najbliższych kwartałach, a ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

„W ocenie Rady, w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana, czemu będzie sprzyjać dalsze wygaszanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone” – czytamy w komunikacie.

Tym samym RPP powtórzyła sformułowanie „W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone”, którego użyła przed miesiącem. RPP podkreśliła też, że inflacja bazowa jest nadal niska i wciąż umiarkowana jest dynamika jednostkowych kosztów pracy.

„Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz, obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – podsumowano w dokumencie. Odnosząc się do perspektyw wzrostu gospodarczego, RPP stwierdziła, że „w Polsce miesięczne dane o aktywności gospodarczej sygnalizują utrzymanie się stabilnej dynamiki PKB w II kwartale”.

RPP zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych.

„Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP] roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 proc. do 2,3 proc. w 2017 r. (wobec 1,6-2,5 proc. w projekcji z marca 2017 r.), 1,1-2,9 proc. w 2018 r. (wobec 0,9-2,9 proc.) oraz 1,3-3,6 proc. w 2019 r (wobec 1,2-3,5 proc.” – czytamy w komunikacie. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-4,7 proc. w 2017 r. (wobec 3,4-4 proc. w projekcji z marca 2017 r.), 2,5-4,5 proc. w 2018 r. (wobec 2,4-4,5 proc.) oraz 2,3-4,3 proc. w 2019 r.(wobec 2,3-4,4 proc.). Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5 proc., stopa depozytowa - 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc.

Czytaj także

 0