Konferencja WallStreet 21: Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu, SARE SA, #233 ZE SPÓŁEK