Nowa taryfa PGNiG dla dużych odbiorców. Spadną ceny gazu

Nowa taryfa PGNiG dla dużych odbiorców. Spadną ceny gazu

Zdjęcie ilustracyjne, PGNiG
Zdjęcie ilustracyjne, PGNiG / Źródło: pgnig.pl
Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) taryfę w zakresie dostarczania paliw gazowych dla odbiorców przemysłowych. W taryfie przewidziano obniżkę cen gazu o 6,7-6,8%.

Średnie ceny gazu ziemnego wysokometanowego w stosunku do cen ustalonych w dotychczas obowiązującej taryfie Nr 14/2017 tego przedsiębiorstwa, obniżone zostały o 6,7 %, zaś gazów zaazotowanych o 6,8 %. Taryfa będzie obowiązywać od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. Taryfa ustalona przez PGNiG dotyczy odbiorców o rocznym zużyciu gazu nie mniejszym niż 25 mln m3 (tzw. dużych przedsiębiorców).

PGNiG podkreśliło, że nie ulega zmianie taryfa dla klientów PGNiG OD (gospodarstw domowych) oraz klientów biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie), która zgodnie z poprzednim komunikatem spółki będzie obowiązywać do 31 grudnia 2017 roku.

„Z uwagi na utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej i niskie ceny gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie, obniżeniu uległ całkowity koszt pozyskania przez PGNiG gazu ziemnego, w porównaniu do kosztu, jaki był przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy” – podano

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Czytaj także

 1
  • Spadną, bo w kwietniu ceny gazu dla gospodarstw domowych wzrosły, hipokryci!