Europejski Kongres Gospodarczy: Krzysztof Domarecki, #34 THE PROFIT