Będą kaucje za słoiki, puszki i plastikowe butelki? Ministerstwo wydaje komunikat

Będą kaucje za słoiki, puszki i plastikowe butelki? Ministerstwo wydaje komunikat

Warzywa w słoikach
Warzywa w słoikach / Źródło: Fotolia / meteo021
Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na medialne doniesienia o powrocie kaucji za opakowania wydało komunikat. Niestety nie rozwiewa on podstawowych wątpliwości.

Ministerstwo Środowiska informuje, iż aktualnie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863, z późn. zm.), nie przewidują obowiązkowego stosowania kaucji za opakowania po napojach, ale jednocześnie tego nie zabraniają.

Wprowadzenie takiego systemu w Polsce wymaga wcześniejszego przeprowadzenia szczegółowych analiz pod kątem korzyści i kosztów jego funkcjonowania. Resort środowiska prowadzi prace analityczne dot. funkcjonowania systemu kaucji na niektóre rodzaje opakowań, obejmujące systemy stosowane w państwach europejskich. Od wyników tych analiz zależeć będzie ewentualne podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska nie przygotowało żadnego projektu i nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych w tym obszarze.

Na podstawie już obowiązujących przepisów przedsiębiorcy mogą dobrowolnie stosować tego typu instrument wspomagający pozyskiwanie opakowań i odpadów opakowaniowych do ich ponownego wykorzystania. Tak się dzieje częściowo np. w branży piwowarskiej, gdzie producenci ustalają i pobierają kaucję od jednostek handlowych za opakowania, która poprzez te jednostki pobierana jest od ostatecznego nabywcy tych produktów. Zasady pobierania kaucji ustalają więc między sobą wprowadzający produkty w opakowaniach oraz sprzedawcy tych produktów. W takim przypadku kaucja jest elementem umowy cywilnoprawnej pomiędzy sprzedawcą, a klientem.

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają również przedsiębiorcom wprowadzającym produkty w opakowaniach zawieranie porozumień z Ministrem Środowiska w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w którym może zostać zastosowany mechanizm kaucji. Jednak żaden z przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach nie zdecydował się na zawarcie porozumienia z Ministrem Środowiska.

Czytaj także

 2
  • Cała Europa zachodnia stosuje kaucję, a w Niemczech to standard od czasów przedwojennych, bardzo żywy w NRD i dziś zupełnie naturalny. Oddajesz opakowanie- dostajesz zwrot kaucji. Co w tym złego?
    •  
      Tak, tak, wprowadzić kaucje "słoikom" w Warszawce