Kolejna ważna decyzja ws. Baltic Pipe podjęta. Niedługo kolejna faza przełomowego projektu

Kolejna ważna decyzja ws. Baltic Pipe podjęta. Niedługo kolejna faza przełomowego projektu

Gazociąg (zdj. ilustracyjne)
Gazociąg (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Fotolia / Jim
GAZ-SYSTEM poinformowało, że została podpisana umowa z firmą Ramboll Danmark A/S na prace analityczne, badawcze i projektowe, które są niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę podmorskiego gazociągu Baltic Pipe.

Gazociąg Baltic Pipe, biegnący z Danii do Polski po dnie Morza Bałtyckiego, to jeden z pięciu elementów, który umożliwi połączenie polskiego systemu przesyłowego ze złożami na szelfie norweskim Morza Północnego. Pozostałe elementy projektu to gazociąg złożowy z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim, rozbudowa istniejących zdolności przesyłowych w duńskim systemie lądowym, budowa tłoczni gazu Zealand w Danii oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego – podaje GAZ-SYSTEM w komunikacie.

Zakres prac, na które podpisano umowę między GAZ-SYSTEM i Ramboll Danmark A/S obejmuje badania geofizyczne, geotechniczne i środowiskowe wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę podmorskiego gazociągu. Ramboll Danmark A/S będzie również odpowiedzialny za opracowanie prawnie wymaganych postępowań, uzgodnień i konsultacji. Przygotuje także dokumentację wykonawczą i zamówieniową pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych.

– Zależy nam na terminowej i sprawnej realizacji budowy gazociągu podmorskiego. Mamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca oraz doświadczenie naszego wykonawcy przełożą się na sukces całego projektu. Już w sierpniu rozpoczną się pierwsze prace geofizyczne i środowiskowe na Morzu Bałtyckim. Pozwolą one ustalić dokładny przebiegu trasy gazociągu – mówi Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

„Pierwsza faza Procedury Open Season 2017, która zakończyła się 25 lipca 2017 r., potwierdziła wystarczający popyt na przesył gazu z Morza Północnego przez Danię i Morze Bałtyckie do Polski. Na tej podstawie operatorzy duńskiego i polskiego systemu przesyłowego, Energinet i GAZ-SYSTEM, podjęli decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do realizacji projektu Baltic Pipe. Na początku września rozpocznie się druga faza procedury Open Season 2017, która umożliwi składanie wiążących ofert przez firmy na nowe zdolności przesyłowe w ramach planowanego projektu” – czytamy w komunikacie GAZ-SYSTEM.

Czym jest Baltic Pipe?

Projekt Baltic Pipe to projekt mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach.

Projekt ma na celu ustanowienie połączenia międzysystemowego łączącego dwa rynki krajowe poprzez wykorzystanie dwukierunkowego gazociągu morskiego i rozbudowę lokalnej sieci przesyłowej pod kątem zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego gazociągu w celu zabezpieczenia przesyłu gazu z Norwegii do Danii i Polski. Taki wariant był przedmiotem analizy w ramach studium wykonalności.

Głównymi celami projektu Baltic Pipe są wzmocnienie dywersyfikacji dostaw gazu, integracja rynku, konwergencja cenowa i bezpieczeństwo dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej i w krajach bałtyckich

Czytaj także

 5
  • pipe to ci pa?
    masz dziwny dictionary, albo fantazję w synonimach, skoro ci się wszystko z jednym kojarzy.
    komuszku. byłoby kicka he, he, eh
    • "Bałtycka ci pa"?! A któż to tak nazwał?!