Ile wynoszą wpływy z podatku bankowego? KNF publikuje dane

Ile wynoszą wpływy z podatku bankowego? KNF publikuje dane

Bank (fot. Vladislav Kochelaevs/ Fotolia.pl)
Wartość podatku bankowego, które banki uiszczają od 17 miesięcy, wynosiła pomiędzy 283,5 mln zł a 307,5 mln zł miesięcznie. Łącznie banki zapłaciły w tym okresie 4 991,8 mln zł podatku bankowego, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

„W badanym okresie (luty 2016 - czerwiec 2017) na 19 badanych podmiotów wartość zapłaconego podatku wzrosła w 12, a suma aktywów w 17 spośród nich” – czytamy w komunikacie. W czerwcu bieżącego roku podatek zapłaciło 18 banków komercyjnych i 1 oddział instytucji kredytowej, przy czym lista podatników jest dość stała i nie zmieniła się od lipca 2016 roku – podano także.

Komisja podała, że największą zmianę, mającą wpływ na podstawę opodatkowania można zaobserwować w obligacjach skarbowych, które od końca 2015 roku (miesiąc przed wprowadzeniem podatku) wzrosły o 48 proc.. „W ujęciu ilościowym jest to zmiana portfela o 76,1 mld zł. W tym samym okresie aktywa wzrosły o 6 proc. (76,6 mld zł), a łączna podstawa opodatkowania zmalała o 2 proc. (20,2 mld zł)” – czytamy także.

Banki, które płacą podatek, stanowią 72,1 proc. sektora pod względem aktywów. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, która weszła w życie 1 lutego 2016 roku, zobowiązała banki do płacenia podatku w wysokości 0,0366 proc. miesięcznie wielkości aktywów pomniejszonych o: 4 mld zł, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających.

„Ponadto stosuje się rozmaite wyłączenia i pomniejszenia, jak na przykład z tytułu objęcia programem postępowania naprawczego. Po uwzględnieniu powyższych, łączna podstawa opodatkowania wyniosła na koniec czerwca 2017 roku 816 mld zł przy sumie aktywów banków komercyjnych na poziomie 1 583,2 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Według danych Komisji, po 6 miesiącach br. banki wypracowały zysk w wysokości 6,9 mld zł, co oznacza spadek o 17,5 proc. w skali roku. Różnica ta wynika przede wszystkim z jednorazowego zdarzenia mającego miejsce w czerwcu ubiegłego roku - sprzedaży akcji Visa Europe (+2 mld zł). "Negatywny wpływ na wynik banków w stosunku do zeszłego roku miał również dłuższy okres obowiązywania podatku bankowego w roku 2017 (6 miesięcy vs. 5 miesięcy w 2016 roku)" – czytamy także w komunikacie. 

KNF wskazała, że transakcja sprzedaży udziałów Visa Europe odzwierciedlona została w znacznie gorszym wyniku z pozostałych operacji finansowych. Z kolei zwiększone koszty działania i amortyzacja wynikają przede wszystkim ze zwiększonych kosztów ogólnego zarządu (wzrost o 8,1%, tj. 0,6 mld zł, w stosunku do pierwszego półrocza 2016), w tym z tytułu podatku bankowego: +25,3 proc., tj. 0,4 mld zł.

Czytaj także

 1
  • No, a o ile wzrosły ceny za usługi banków? Bo mnie już ponad 2x bank PKO informował o zmianie cennika w tym okresie. Robią sobie z suwerena jaja jak zwykle.