Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Ministerstwo wyjaśnia, dlaczego

Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Ministerstwo wyjaśnia, dlaczego

Złotówki (fot.laser_lotus/Fotolia.pl)
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2017 r. wzrosło o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca i wyniosło 945 695,5 mln zł – podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2016 r. zwiększyło się o 1,8 proc.

Jak czytamy w komunikacie, wzrost zadłużenia w czerwcu 2017 r. był głównie wypadkową:

 • ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-5,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,1 mld zł);
 • zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+9 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
 • różnic kursowych (+2,2 mld zł) - osłabienia złotego o 1,3 proc. wobec EUR i o 0,9 proc. wobec CHF oraz umocnienia o 0,8 proc. wobec USD, 1,7 proc. wobec JPY i o 0,2 proc. wobec CNY

Podano także, że wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową:

 • ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-13,1 mld zł);
 • wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+44 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
 • umocnienia złotego (-18,8 mld zł) - o 4,5% wobec EUR, 11,3 proc. wobec USD, 6,1 proc. wobec CHF, 7,3 proc. wobec JPY oraz o 9,1 proc. wobec CNY

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2017 r. zwiększyło się o 3,1 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +3,1 mld zł).

„W czerwcu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 2,1 mld zł, co było wypadkową ujemnego salda emisji długu (-0,1 mld zł) i różnic kursowych (+2,2 mld zł)” - czytamy dalej w komunikacie. Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec czerwcu br. 650,21 mld zł i wzrosło o 0,5% m/m (oraz o 6,7% od końca 2016 r.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 295,49 mld zł (wzrosło o 0,7 proc. m/m i spadło o 7,5 proc. od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 5,98 mln zł w czerwcu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 608,25 mld zł (wzrosło o 0,5% m/m i wzrosło o 5,45% od grudnia 2016 r.).

"W czerwcu 2017 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 31,2 proc., tj. pozostał bez zmian względem poprzedniego miesiąca i zmniejszył się o 3,2 pkt proc. względem końca 2016 r. Stabilizacja udziału w czerwcu była przede wszystkim wypadkową dodatniego salda emisji długu na rynku krajowym i osłabienia złotego wobec euro. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30 proc." - czytamy dalej w komunikacie.

W czerwcu 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 52,1 proc., co oznaczało wzrost o 0,1 pkt proc. m/m i spadek o 1,3 pkt proc. względem końca 2016 r. Do wzrostu udziału w czerwcu przyczyniło się przede wszystkim istotne zwiększenie zaangażowania nierezydentów w krajowe spw, podano także.

Czytaj także

 2
 •  
  jak spadają potrzeby pożyczkowe i zwiększają się oszczędności na rachunkach to oczywiście zadłużenie rośnie, czy tu kogoś posrało??? jak przestaję pożyczać i rosną mi oszczędności to zadłużenie mi raczej nie rośnie
  •  
   skoro jesat tak dobrze to dlaczego jest tak zle ??