IMS SA, Piotr Bielawski - Wiceprezes Zarządu, #133 PREZENTACJE WYNIKÓW