NEUCA Okiem ANALITYKA #18, Mateusz Namysł, 01.09.2017