Niedozwolona substancja w jajach z trzech polskich ferm

Niedozwolona substancja w jajach z trzech polskich ferm

Kura (zdj. ilustracyjne)
Kura (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Fotolia / Gilles Danger
Inspekcja Weterynaryjna oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna kontrolują polskie fermy z powodu występowania fipronilu w jajach konsumpcyjnych oraz mięsie drobiowym.

Zablokowano możliwość wprowadzania do obrotu jaj konsumpcyjnych zawierających fipronil. Sporządzane są także listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia. Z uwagi na to, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach, zawiadomione zostaną organy ścigania.

Wyniki badań próbek urzędowych pobieranych w handlu detalicznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wskazywały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z trzech ferm kur niosek towarowych (takim numerem oznakowane są jaja znajdujące się w obrocie – stempel na skorupce). Chodzi o firmy Fermy Drobiu Woźniak Rawicz (kod jaj 3 PL 14371323), Fermy Drobiu Woźniak Rawicz (kod 3 PL 30051328 K3) oraz firmę handlową Farmio SA (kod 2 PL 14131317), dla której jaja zostały wyprodukowane.

Firma Farmio SA wydała oświadczenie w sprawie, które publikujemy poniżej. 

Wycofanie ze sprzedaży jaj ściółkowych Klasa A, L-duże o numerze partii 09.09.2017, 2PL 14131317.

W związku z informacjami na temat wykrycia fipronilu w jajach pochodzący z polskich ferm oświadczamy jako podmiot wprowadzający produkt do obrotu, że producentem jaj zakwestionowanych w trakcie kontroli przez Inspekcję Sanitarną była Ferma Niosek Ząbkiewicz Sp. J. z Radzanowa.

W trosce o zdrowie konsumentów dokonaliśmy pełnej identyfikacji producenta jaj i podjęliśmy decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży jaj ściółkowych Klasa A, L-duże o numerze partii 09.09.2017, 2PL 14131317 oraz o wstrzymaniu zakupów jaj ściółkowych z ww. fermy do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.

Należy podkreślić, że sprawa dotyczy wyłącznie jednej serii jaj ściółkowych (2PL 14131317) z datą przydatności 09.09.2017, pochodzących od jednej ze współpracujących z naszą firmą ferm i nie należy utożsamiać jej z całym asortymentem jaj Farmio.

Równolegle nasza firma podjęła w trybie natychmiastowym szereg działań, których celem jest pełne zweryfikowanie sytuacji i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa konsumentów.

1. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zostało zlecone niezależne badanie jaj ściółkowych pochodzących z zakwestionowanej fermy jaj. Próbki jaj ściółkowych zostały poprane przez Łódzkie Centrum Jakości Artykułów Spożywczych w sklepach oraz bezpośrednio z Fermy Niosek Ząbkiewicz Sp. J.

2. Próbki pobranych jaj zostaną w dniu 07.09.2017 dostarczone przez Łódzkie Centrum Jakości Artykułów Spożywczych do Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, który przeprowadzi w trybie pilnym badanie na obecność fipronilu. Wyniki badania będą najprawdopodobniej znane już 08.09.2017.

3. Na nasz wniosek w dniu 06.09.2017 została przeprowadzona w trybie pilnym kontrola w siedzibie Farmio SA przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie.

4. W dniu 06.09.2017 została przeprowadzona kontrola na Fermie Niosek Ząbkiewicz Sp. J. z Radzanowa. W wyniku przeprowadzonej kontroli została sprawdzona cała ferma i pobrane do badania próbki urzędowe.

5. Pomimo braku obowiązku prawnego Farmio SA wprowadza do odwołania procedurę stałego monitoringu i badań jaj na obecność fipronilu we wszystkich współpracujących fermach.

Pragniemy podkreślić, że niezależnie od zaistniałej sytuacji, w trosce o bezpieczeństwo konsumentów już w połowie sierpnia br. Farmio SA wykonała badania na obecność fipronilu wszystkich rodzajów jaj pochodzących z Fermy Niosek Ząbkiewicz Sp. J. oraz innych współpracujących z naszą firmą ferm. Badanie na Fermie Niosek Ząbkiewicz Sp. J. zostało przeprowadzone w dniu 14.08.2017 przez niezależne, akredytowane laboratorium Hamilton JHS. We wszystkich przebadanych jajach nie stwierdzono obecności fipronilu.

Intencją Farmio SA jest zapewnienie najwyższej jakości produktów. Dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne działania i w pełni współpracujemy z Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi organami państwowymi. Jesteśmy zdeterminowani, aby w pełni wyjaśnić zaistniałą sytuację, tym bardziej, że w sierpniu br. ferma, z której pochodzą wskazane w protokole jaja, była szczegółowo kontrolowana, a jaja poddane badaniom.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że pomimo, iż wynik badania na obecność fipronilu wykazał stężenie substancji na poziomie 0,013 mg/kg, co stanowi wartość 55-krotnie niższą od poziomu 0,72 mg/kg uznawanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa za niebezpieczny, którego przekroczenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, podejmujemy bezkompromisowe kroki w celu niezwłocznego wyjaśnienia tej niedopuszczalnej sytuacji. To jest obecnie nasz najwyższy priorytet.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach sytuacji.

Andrzej Łęgosz

V-ce Prezes Zarządu

Czytaj także

 1
  •  
    Czytam tytuł o TRZECH polskich fermach ... a na końcu wychodzi że to jeden producent i jeden dystrybutor. Zastanawiam się, po co dziennikarze sieją ferment? Czy to celowa dewaluacja polskiego rynku?