Trans Polonia SA, Dariusz Cegielski - Prezes Zarządu, #138 PREZENTACJE WYNIKÓW

Trans Polonia SA, Dariusz Cegielski - Prezes Zarządu, #138 PREZENTACJE WYNIKÓW

Mikołaj Chruszczewski
Mikołaj Chruszczewski / Źródło: YouTube / inwestorzy.tv
„Wyniki I półrocza 2017 są wynikami w naszej ocenie dobrymi, pokazują, że jest zachowany wzrost, który był planowany, jeżeli chodzi o rozwój organiczny biznesu” – Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia SA podsumowuje wyniki uzyskane w I połowie 2017 roku.

Czytaj także

 0