Urząd celno-skarbowy żąda zwrotu 16,8 mln zł od spółki zależnej Mennicy Polskiej

Urząd celno-skarbowy żąda zwrotu 16,8 mln zł od spółki zależnej Mennicy Polskiej

Podatki
Podatki / Źródło: Fotolia / whitelook
Mennica Metale Szlachetne w restrukturyzacji (MMSZ) – spółka zależna Mennicy Polskiej - otrzymała decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, nakładającą obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej w wysokości 16,8 mln zł z odsetkami. MMSZ planuje odwołać się od decyzji.

„Wydana decyzja nakłada na MMSZ obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej we wskazanej kwocie 16 800 287,00 złotych wraz z odsetkami za zwłokę” – czytamy w komunikacie. Decyzja dotyczy przeprowadzonego w MMSZ postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2012 r.

W decyzji określono wysokość zwrotu podatku od towarów i usług za:

 • styczeń 2012 r. w kwocie 2 429 181 zł,
 • luty 2012 r. w kwocie 5 550 814 zł,
 • kwiecień 2012 r. w kwocie 314 483 zł
 • maj 2012 r. w kwocie 2 413 772 zł
 • czerwiec 2012 r. w kwocie 446 09 zł
 • lipiec 2012 r. w kwocie 3 532 072 zł
 • sierpień 2012 r. w kwocie 1 873 569 zł.

Wskazano także wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2012 r. w kwocie 240 347 zł. Z treści uzasadnienia decyzji wynika ponadto, że naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego, stwierdził zawyżenie przez MMSZ podatku naliczonego:

 • za styczeń 2012 r. o kwotę 19 587 167,87 zł,
 • za luty 2012 r. o kwotę 31 392 130,11 zł,
 • za marzec 2012 r. o kwotę 21 552 760,75 zł,
 • za kwiecień 2012 r. o kwotę 14 846 927,55 zł,
 • za maj 2012 r. o kwotę 16 353 403,21 zł,
 • za czerwiec 2012 r. o kwotę 27 222 922,04 zł,
 • za lipiec 2012 r. o kwotę 17 881 677,19 zł,
 • za sierpień 2012 r. o kwotę 40 146 807,93 zł,

twierdząc że faktury VAT otrzymane przez MMSZ od wybranych kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez MMSZ zakupów towarów, nie mogły stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany, a tym samym że wskazana wyżej łączna kwota 16 800 287,00 złotych w ocenie Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego nie podlegała zwrotowi na rzecz MMSZ.

Mennica Polska podkreśliła, że na podstawie posiadanych informacji może stwierdzić, że MMSZ w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku VAT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem decyzji, dlatego też istniały wszelkie faktyczne i prawne przesłanki do dokonania na rzecz tej spółki wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług.

„Niezależnie od powyższego MMSZ podkreśla, że potwierdzone kwestionowanymi fakturami VAT dostawy metali szlachetnych od jej kontrahentów były realizowane na warunkach rynkowych. MMSZ nie wiedziała, ani nie mogła wiedzieć, że dostawy metali szlachetnych objęte kwestionowanymi fakturami mogły się wiązać z jakimikolwiek uchybieniami w rozliczeniach podatku VAT dokonywanych przez jej kontrahentów. Ponadto MMSZ oświadcza, że dokonywała i dokonuje rzetelnej i pełnej weryfikacji podmiotów z którymi współpracuje w ramach dostępnych instrumentów faktycznych i prawnych” – wskazano.

Decyzja naczelnika urzędu celno-skarbowego jest nieostateczna, a MMSZ planuje odwołać się od niej. Wydana decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe grupy kapitałowej Mennicy Polskiej, w związku z wyłączeniem MMSZ z konsolidacji.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Czytaj także

 0