PGNiG ma umowę na sprzedaż gazu Grupie Lotos za max. 3,1 mld zł

PGNiG ma umowę na sprzedaż gazu Grupie Lotos za max. 3,1 mld zł

Zdjęcie ilustracyjne, PGNiG
Zdjęcie ilustracyjne, PGNiG / Źródło: pgnig.pl
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało z Grupą Lotos kontrakt na sprzedaż gazu do 30 września 2020 r. z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Całkowita wartość zawartego kontraktu w przypadku jego obowiązywania przez 5 lat może wynieść około 3,1 mld zł – podało PGNiG.

„Podpisany dziś kontrakt jest kontynuacją partnerskiej współpracy strategicznych, polskich firm sektora oil & gas. Grupa Lotos i PGNiG to czołowi krajowi producenci węglowodorów dlatego też jesteśmy otwarci na dalszą współpracę również i na tej płaszczyźnie” – powiedział prezes Grupy Lotos Marcin Jastrzębski cytowany w komunikacie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Szczególne znaczenie dla PGNiG ma zawarcie kontraktu w przededniu zakończenia przez Lotos projektu EFRA, pozwalającego rafinerii na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie surowców w procesie przetwarzania ropy naftowej. Cieszę się, że w tak ważnym momencie rozwoju Grupy Lotos to właśnie PGNiG został wybrany jako strategiczny dostawca gazu” – skomentował wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak.

PGNiG dostarcza gaz ziemny Grupie Lotos od 2010 r. Grupa Lotos wykorzystuje ten surowiec w procesach rafinacji ropy naftowej. Głównymi grupami produktowymi uzyskiwanymi w wyniku przerobu ropy naftowej są paliwa, ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, LPG oraz oleje bazowe.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. 

Czytaj także

 2