11 nowych substancji na liście czynników rakotwórczych

11 nowych substancji na liście czynników rakotwórczych

Testy laboratoryjne (fot. Alex_Traksel/fotolia.pl)
Parlament Europejski dodał w środę 11 nowych substancji do listy tych, które powodują raka. Jak podkreśla PE, lista jest prowadzona, by uratować od śmierci 100 tys. osób w ciągu najbliższych 50 lat.

Regulacje ustanawiają maksymalne dopuszczalne stężenia rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Ich ograniczenie ma się przyczynić do znacznego zmniejszenia liczby pracowników zapadających na choroby nowotworowe. Zwykle limity wyrażone są w miligramach na metr sześcienny powietrza.

Wśród nowych substancji, które zostały dodane do listy, są m.in. akrylamid, bromek winylu, tlenek etylenu, hydrazyna, włókna ceramiczne ogniotrwałe i pył krzemionkowy.

Według PE, na działanie tych substancji narażeni są szczególnie pracownicy sektora budowlanego, chemicznego, drzewnego i tekstylnego. Pracodawcy będą musieli identyfikować i oceniać zagrożenia dla pracowników, którzy są narażeni na działanie tych substancji, i podjąć środki zapobiegawcze.

Środowa decyzja zmienia też limity dla dwóch substancji, które były na liście - pyłów, które pojawiają się w trakcie cięcia drewna, oraz chlorku winylu wykorzystywanego w produkcji PVC.

"Jestem niezmiernie szczęśliwa, że UE wreszcie zmieniła dyrektywę w sprawie substancji rakotwórczych i mutagennych. Dziesięć lat zajęło osiągnięcie tego bardzo ambitnego programu. Pracownicy muszą wiedzieć, że są chronieni. (...) Rak jest największym zabójcą w miejscu pracy i nadal będziemy z nim walczyć" - powiedziała Marita Ulvskog (Socjaliści i Demokraci), sprawozdawczyni projektu.

Nowe uregulowania zostały zatwierdzone w głosowaniu - 540 głosów za, przy 6 przeciw i 119 wstrzymujących się. Po zatwierdzeniu przez Radę UE nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni po publikacji.

PE informuje, że rak w UE jest główną przyczyną zgonów związanych z pracą. Corocznie 53 proc. zgonów związanych z pracą przypisuje się nowotworom. Dla porównania, w przypadku chorób układu krążenia jest to 28 proc. i 6 proc. w przypadku oddechowych. Najczęstszymi rodzajami raka zawodowego są: rak płuc, międzybłoniak (spowodowany cząstkami azbestu) i rak pęcherza moczowego.

Czytaj także

 2
  • jakoś GMO nie ma na liście... za dużo kasy do stracenia? Teraz już wiadomo po co ta lista... wyjaśnia brak masła, chleba, jajek... niedługo wyjaśni dlaczego brakuje żywności podstawowych produktów...
    Pytanie zasadnicze - dlaczego tak nagle zaczęło brakować, choć było w nadmiarze... trafia do ukrytych chłodni? coś się szykuje? Jakaś globalna katastrofa czy konflikt zbrojny? Bo dziwi mnie, że nagle nawet kury nieść przestały :)