Nowa Ordynacja podatkowa stała się faktem. Co się zmieni?

Nowa Ordynacja podatkowa stała się faktem. Co się zmieni?

VAT, podatki (zdj. ilustracyjne)
VAT, podatki (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Fotolia / johan10
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa dotyczącą m.in. działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dwie kategorie zmian. Po pierwsze, do otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym dodano dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Po drugie, ustawa statuuje wyłączenia z zakresu stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej w odniesieniu do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

  1. niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  2. nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  3. zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

W ustawie określono także tryb udostępniania rzeczonych informacji dodając przepis, w myśl którego organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje stosowne zaświadczenie w tym zakresie. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub takiego dokumentu, organ podatkowy będzie zobowiązany do odmowy wydania zaświadczenia, podano także w materiale.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj także

 4
  •  
    Bardzo dobrze, że w Polsce zmienia się prawo podatkowe, ponieważ jest ona obecnie na bardzo niskim poziomie i potrzebne są gruntowne zmiany http://kontolex.pl
    • psl dostal wscieku jaj ...nie bedzie juz mogl falszowac wyborow ,,he...he...he...